0 głosów
pytanie zadane w evohome przez użytkownika (user.hidden) (4k)
Dlaczego mój HR92 wyświetla nieprawidłową aktualną temperaturę w pomieszczeniu?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (user.hidden) (4k)
Jeśli HR92 wyświetla aktualną temperaturę pomieszczenia, która jest nieprawidłowa (oznacza to, że jest wyższa niż rzeczywista temperatura pomieszczenia), należy:
1. sprawdzić czy baterie są poprawnie włożone - spróbuj wyjąć baterie i włóż je ponownie.
2. przenieść HR92 do innego pomieszczenia, aby sprawdzić, czy wciąż odczytuje tę samą temperaturę.
3. sprawdzić czy ekran HR92 jest ustawiony do wyświetlania temperatury docelowej, a nie aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
Należy pamiętać, że głowica HR92 jest zainstalowana w pobliżu grzejnika, dlatego też, w zależności od czynników zewnętrznych, może odczytać wyższą temperaturę w pomieszczeniu. Można to zmienić, zmieniając zestaw wyłączeń z menu parametrów.
Jeśli HR92 nadal wyświetla nieprawidłową temperaturę w pomieszczeniu, oznacza to, że urządzenie jest wadliwe i urządzenie wymaga wymiany.
...