0 głosów
pytanie zadane w evohome przez użytkownika (user.hidden) (740)
Jak usunąć przypisane do strefy urządzenia powiązane w sterowniku evohome?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (user.hidden) (740)
Należy wejść w tryb programowania poprzez długie naciśnięcie przycisku "NASTAWY" a następnie "KONTROLA KOMUNIKACJI". Wybrać "TEST SYGNAŁU STREF" oraz strefę z której będziemy usuwali urządzenia. Następnie wcisnąć strzałkę w prawo (dalej) i poczekać na test sygnału komunikacji. Po wyświetleniu wyników testu wcisnąć przycisk zatwierdzenia i następnie przycisk "USUN".
Powyższa procedura umożliwia usunięcie jedynie wtedy gdy powiązane urządzenia nie komunikują się ze sterownikiem evohome.
...